Realizace úspor energie ZŠ Ruda

Název projektu: 

5.1a – Realizace úspor energie ZŠ Ruda Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009160 

Zateplení


Název projektu: 

5.1b – Realizace úspor energie ZŠ Ruda Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009161 

Vzduchotechnika