SDH Ruda

Na výroční Valné hromadě SDH Ruda byl dne 14.12.2019 pro nove volebni (2020 až 2025) obdobi zvolen výkonný výbor ve složení:

Funkce
Jméno a příjmení
Starosta
Dominik Mašek
Náměstek starosty
Zdeněk Pelánek
Velitel
Jaroslav Horký, ml.
Velitel zástupce 1.
Vít Staněk
Velitel zástupce 2.
Jiří Valach
Hospodář
Jiří Horký st.
Kronikář
Jaromír Křehlík
Revizor
Tomáš Horký

Tomáš Horký jako odstupující starosta chce upřímně poděkovat všem členům za dobrou spolupráci. Novému složení výboru a především starostovi a veliteli popřát velkou dávku elánu a velkou základnu ochotných bratrů a sester. Moc by jim přál především získat nového vedoucího mládeže a tím zajistit budoucnost živého sboru.