Odkazy

Město Velké Meziříčí: www.mestovm.cz

Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou: www.knihzdar.cz

Národní knihovna v Praze: www.nkp.cz

Ptejte se knihovny: www.ptejteseknihovny.cz