Vysokorychlostní dráha - Studie proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav

Studie proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav byla na začátku roku 2022 schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR. 

Uvádíme odkaz na článek ohledně této informace s odkazem na celou Studii proveditelnosti, kterou si mohou zájemci prohlédnout a přečíst:

Studie proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav - www.spravazeleznic.cz

Přidáváme také odkaz na část věnovanou projednání VRT, jsou zde ke stažení i prezentace z jednotlivých míst: 

https://www.spravazeleznic.cz/vrt/projednani

Tyto dokumenty jsou oficiální.