Prezentace vysokorychlostní trati Správou železnic - beseda 14.10.2021