Žádost o součinnost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových