VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů