VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEJC - 8.12.2021