Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 - VAS, a.s.