OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ ÚZEMNÍ PLÁN RUDA - výroková část

OPATRENI-OBECNE-POVAHY-KTERYM-SE-VYDAVA-UZEMNI-PLAN-RUDA-vyrokova-cast.pdf

Přílohy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Ruda v úředních hodinách.