Terénní pečovatelská služba je zde pro vás a vaše blízké

Od 1. ledna 2024 odstartoval v rámci Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko pilotní projekt terénní pečovatelské služby, jehož hlavním cílem je rozšíření pečovatelské služby na celé území tak, aby tato služba byla v případě potřeby dostupná všem obyvatelům místně, časově i úkonově. Do projektu se zapojilo celkem 54 obcí v ORP Velké Meziříčí.

Pečovatelská služba je určena lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pečovatelky této služby jezdí pomáhat lidem přímo do jejich domácností.

Pečovatelská služba je poskytována na základě požadavku občana a smlouvy, která určuje rozsah služeb. Finanční příspěvek od klienta se odvíjí podle spotřebovaného času nutného k provedení konkrétní činnosti. Příspěvek pokrývá skutečné náklady pouze z malé části. Zbytek nákladů nesou Ministerstvo práce a sociálních věcí, kraj Vysočina a provozovatelé služeb. Nově od roku 2024 přispívají také obce Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko tak, aby se zajistila dostupnost služby ve všech místech našeho regionu.

Co jsou tedy základní činnosti pečovatelské služby, s čím mohou pečovatelky pomoci?

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík).
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC).
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití).
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, donáška vody, topení v kamnech, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, praní a žehlení ložního prádla, praní a žehlení osobního prádla)
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení k lékaři, na úřady a instituce poskytující veřejné služby).

Pečovatelky rovněž poskytují lidem základní poradenství o všech službách, informace poskytují rodinám přímo v domácnostech, po telefonu, e-mailem. Rovněž pomáhají s vyřízením státního příspěvku na péči, sociálními dávkami i dalšími podpůrnými aktivitami a návaznými službami tak, aby péče o klienta byla komplexně zajištěna.

Terénní pečovatelskou službu v obci zajišťují: Sociální služby Města Velké Meziříčí (telefon: 603 967 714, e-mail: info@ssmvm.cz) a Zdeňka – terénní pečovatelská služba (telefon: 604 242 076, e-mail: lancmanova@seznam.cz).

Další informace a rady nejen k pečovatelské službě, ale i k ostatním sociálním službám, vám poskytne vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu ve Velkém Meziříčí Mgr. Marta Muchová, tel. 566 781 010, e-mail: muchova@velkemezirici.cz.

Terenni-pecovatelska-sluzba-pro-seniory-plakat