Studie hospodářské budovy - náhled

Na místě demolovaného domu čp. 71 v Rudě, který postupně mizí, plánujeme postavit hospodářskou budovu, která bude hlavně sloužit jako sklad a garáž pro komunální techniku a hasičské dopravní vozidlo s vozíkem, které budou v suterénu. Nad nimi pak bude do budoucnosti společenský sál, sociální zařízení. V první etapě bude ale cíl postavit a dokončit suterén.

Vybranou zpracovanou studii návrhu hospodářské budovy si můžete prohlédnout níže. Uvádíme i varianty 2 a 3, které ale nebyly vybrány.


ZPRAVA.pdf

VIZUALIZACE-VAR3.pdf

VIZUALIZACE-VAR2.pdf

VIZUALIZACE-2.pdf

VIZUALIZACE-1.pdf

POHLEDY-1.pdf

Situace-katastralni.pdf

Rez-A-A.pdf

Pudorys-2.NP.pdf

Pudorys-1.NP.pdf

Pudorys-1.PP.pdf

POHLEDY-2.pdf

Situace-koordinacni.pdf

Situace-sirsich-vztahu.pdf