SOUTĚŽ o nejhezčí výtvor, výzdobu – ZLATÉ KOLO VYSOČINY

Vyhlašujeme pro občany soutěž o nejhezčí výtvor, výzdobu spjatou s konáním kulatého výročí konání našeho cyklistického výletu - závodu Zlaté kolo Vysočiny. Výzdobu vylaďte například v barvách žluté a zlaté, ať již za použití a vystavení bicyklů, výzdobou stuh, balónků a tak podobně. Nejhezčí výtvory odměníme sladkou odměnou a upomínkovými předměty s tématikou Zlatého kola Vysočiny.

Pro inspiraci zde můžete vidět, jak to vypadalo třeba letos v Itálii Svoje výtvory vystavte podél trati v obci, kudy budou projíždět cyklisté – na Štrece, v kopni Horňák anebo podél silnice. Případně se poraďte se starostou. Každý výtvor prosím označte visačkou, kdo je autorem, abychom věděli, kdo se naší soutěže zúčastnil.

Konec soutěže je den konání závodu 17. června! Po skončení ZKV budou následující týden soutěžící odměněni.

Dílu zdar!

 

Za pořadatele

 

Karel Dvořák, starosta

soutez-2011