Projekt "RUDA - KANALIZACE A ČOV" - informace o průběhu

Informujeme o projektu "Ruda - kanalizace a ČOV". V září 2023 jsme podali žádost o dotace do 42. výzvy Operačního programu životního prostředí. Až koncem dubna 2024 byly vyhlášeny výsledky, kdy dotaci obdrželo pouze 19 žádostí. 96 žádostí, které splnily podmínky výzvy, tak byly zařazeny do náhradníků. Naše obec skončila na 14. místě mezi náhradníky. Důvodem úspěchu tak malého počtu žádostí byla malá alokace na celou výzvu. Alokováno (přiděleno) bylo pouze 2 miliardy Kč, což při vysokých nákladech na každou akci vystačilo jen na tak malý počet projektů, které dostali dotaci.

Ministr životního prostředí z důvodu velkého převisu žádostí a důležitosti realizace odkanalizování a čištění odpadních vod v dalších obcích zajistil nakonec další finanční prostředky, které by měly uspokojit všechny náhradníky. Teď tedy v květnu vypsalo Ministerstvo životního prostředí další výzvu, která je určena pouze pro tyto náhradníky. O dotaci se bude žádat z Národního programu Životní prostředí, výzva č. 7/2024: Kanalizace a čistírny odpadních vod. Výše dotace je 60 % z uznatelných nákladů. Bude i vypsána v červnu 2024 výzva na půjčku, kterou mohou využít obce zařazené mezi náhradníky. Půjčka bude ve výši 20 % uznatelných nákladů, 1 % úrok, 10 let splatnosti. O půjčku se bude žádat také z Národní programu Životní prostředí, výzva č. 1/2024 PU: Půjčka pro projekty zařazené do zásobníku projektů 42., 43. a 44. výzvy OPŽP 2021-2027.

Zastupitelstvo obce bude ve čtvrtek 23.5.2024 schvalovat podání žádostí o dotaci na vlastní stavbu a i na půjčku, protože je výhodnější než si pak půjčovat od banky. 

Nové žádosti mají být vyhodnocené rychle a přidělení dotace formou rozhodnutí by mohlo být již do konce června. Až po obdržení tohoto rozhodnutí bude obec činit další kroky vedoucí k vlastnímu zahájení stavby. A až po obdržení rozhodnutí a zajištění dalších kroků umožňující zahájení stavby, tak bude stanoven harmonogram stavby. Až tehdy budeme vědět přesný termín zahájení, kdy se poprvé "kopne do země" (nejdříve tedy na podzim 2024).

O tomto vás budeme samozřejmě informovat.