Nejstarší občanka Rudy se dožívá 98. narozenin

V úterý 23. listopadu se dožila 98. narozenin paní Jarmila Škvařilová z Rudy. Touto cestou ji gratulujeme  a přejeme hlavně pevné zdraví!

Paní Škvařilová je nejstarší občankou naší obce.

Přání a fotografii paní Škvařilové zveřejňujeme s jejím souhlasem a souhlasem její rodiny.

2-Skvarilova-J-98-narozeniny