Místní poplatky za odpadové hospodářství a za psy

Pro rok 2023 se místní poplatek za odpadové hospodářství nezvyšuje a zůstává stejný jako v letošním roce 600,- Kč.

Vybírání místního poplatku za odpadové hospodářství a místního poplatku za psy bude probíhat jako obvykle – v průběhu měsíce ledna. Dle obecně závazné vyhlášky musíte uhradit místní poplatky jako občané s trvalým pobytem do 31. ledna daného roku, vlastníci nemovitostí sloužících k rekreaci musí zaplatit do 31. srpna daného roku.

Na základě zkušeností z předešlých dvou let bude vybírání probíhat opět stejným způsobem. Občané jsou rozděleni podle čísel popisných a pro jednotlivá čísla popisná jsou pak určeny termíny. Žádáme vás tedy, abyste přišli zaplatit místní poplatek na obecní úřad v těchto termínech:

Čísla popisná

Termín

Časové rozmezí

1 – 40

čtvrtek 12. ledna

16:00 – 17:00

41 – 80

čtvrtek 12. ledna

17:00 – 18:00

81 – 110

čtvrtek 19. ledna

16:00 – 17:00

111 – 140

čtvrtek 19. ledna

17:00 – 18:00

141 - 173

čtvrtek 26. ledna

16:00 – 17:00

Lhotka

čtvrtek 26. ledna

17:00 – 18:00

Místní poplatky pro rok 2023:

 - odpady:        600,- Kč za občana

                        600,- Kč za nemovitost sloužící k rekreaci (chata, chalupa)

- psi:                100,- Kč za 1. psa

                        150,- Kč za 2. a dalšího psa

 

Předem děkujeme za spolupráci a pochopení.