MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A ZA PSY

Pro rok 2024 se místní poplatek za odpadové hospodářství zvyšuje o 50,- Kč na částku 650,- Kč za 1 poplatníka. S novu vyhláškou se můžete seznámit na webových stránkách obce anebo na úředních deskách.

Místní poplatek za psy zůstává ve stejné výši jako v roce 2023.

Vybírání místního poplatku za odpadové hospodářství a místního poplatku za psy bude probíhat jako obvykle – v průběhu měsíce ledna. Dle obecně závazné vyhlášky musíte uhradit místní poplatky jako občané s trvalým pobytem do 31. ledna daného roku, vlastníci nemovitostí sloužících k rekreaci musí zaplatit do 31. srpna daného roku.

Na základě zkušeností z předešlých let bude vybírání probíhat opět stejným způsobem. Občané jsou rozděleni podle čísel popisných a pro jednotlivá čísla popisná jsou pak určeny termíny. Žádáme vás tedy, abyste přišli zaplatit místní poplatek na obecní úřad v těchto termínech:

Čísla popisná

Termín

Časové rozmezí

1 – 40

čtvrtek 11. ledna

16:00 – 17:00

41 – 80

čtvrtek 11. ledna

17:00 – 18:00

81 – 110

čtvrtek 18. ledna

16:00 – 17:00

111 – 140

čtvrtek 18. ledna

17:00 – 18:00

141 - 173

čtvrtek 25. ledna

16:00 – 17:00

Lhotka

čtvrtek 25. ledna

17:00 – 18:00

 

Místní poplatky pro rok 2024:

 - odpady:        650,- Kč za občana

                        650,- Kč za nemovitost sloužící k rekreaci (chata, chalupa)

- psi:                100,- Kč za 1. psa

                        150,- Kč za 2. a dalšího psa


Předem děkujeme za spolupráci a pochopení. 

Znění platných obecných vyhlášek:

OZV-1-2023-o-mistnim-poplatku-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi.pdf

OZV-2-2023-o-mistnim-poplatku-ze-psu-podpis.pdf