Komunální volby 2022

Prezident republiky svým rozhodnutím zveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 vyhlásil dne 13. 4. 2022 volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky. Termín voleb stanovil na dny 23. a 24. září 2022.

Naší obce se týkají pouze volby do zastupitelstev obcí (zvané též komunální volby).

Kandidátní listiny se podávají registračnímu úřadu, tedy Městskému úřadu Velké Meziříčí, do úterý 19. července 2022 do 16:00 hodin v 1. patře budovy úřadu Náměstí 14/16 (v bývalé budově České spořitelny) u Kateřiny Komínkové, dveře č. 104.

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. Pro naši obec Ruda je potřeba takovéto počty podpisů voličů zapsaných v seznamech voličů na peticích podle § 21 odst. 4 zákona o volbách:

- pro nezávislého kandidáta - 20 podpisů,

- pro sdružení nezávislých kandidátů - 28 podpisů

Vzor-Prohlaseni-kandidata.docx

Vzor-petice-na-podporu-nezavisleho-kandidata.docx

Vzor-Prohlaseni-kandidata-pri-prekazce-volitelnosti.docx

Vzor-KL-sdruzeni-politickeho-hnuti-a-nezavislych-kandidatu.docx

Vzor-petice-na-podporu-sdruzeni-nezavislych-kandidatu.docx

Vzor-KL-koalice-politicke-strany-a-politickeho-hnuti.docx

Vzor-KL-sdruzeni-politicke-strany-politickeho-hnuti-a-nezavislych-kandidatu.docx

Vzor-KL-sdruzeni-politicke-strany-a-nezavislych-kandidatu.docx

Vzor-KL-sdruzeni-nezavislych-kandidatu.docx

Vzor-KL-politicka-strana.docx

Vzor-KL-politicke-hnuti.docx

Vzor-KL-koalice-politickych-stran.docx

Vzor-KL-nezavisly-kandidat.docx

Vzor-KL-koalice-politickych-hnuti.docx

Metodika-k-vytvareni-a-podavani-kandidatnich-listin-pro-volby-do-zastupitelstev-obci-konanych-v-roce-2022.pdf

Prohlaseni-kandidata-o-vzdani-se-kandidatury-formular.docx