Informace o obecním nakládání s komunálními odpady dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech