Informace k fungování Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině

V odkaze zveřejňujeme informace o zahájení provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, které od dnešního dne 2. března funguje v objektu na adrese Tolstého 15, Jihlava. Centrum funguje jako informační a registrační středisko, které sdružuje především administrativní pomoc lidem z Ukrajiny.  

Informace o fungování Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU):

https://www.kr-vysocina.cz/v-jihlave-se-otevre-krajske-asistencni-centrum-pomoci-ukrajine/d-4112117/p1=1013

Dnešním dnem byly do provozu uvedeny speciální www stránky ukrajina.kr-vysocina.cz, na kterých bude Kraj Vysočina shromažďovat užitečné i aktuální informace.