ZVÝŠENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Zastupitelstvo Obce Ruda schválilo zvýšení místního poplatku za odpadové hospodářství. Od 1.1.2022 se zvyšuje částka na 600,- Kč za občana s trvalým pobytem. Stejná částka je pak za nemovitost sloužící k rekreaci. Důvodem zdražování jsou zvyšující se náklady za odpady a zvyšující se částka, kterou musí obec uhradit navíc nad rámec vybrané celkové částky z místních poplatků (o tomto jsme psali v minulém čísle zpravodaje). Od 1. ledna 2022 se také zvyšují ceny Technických služeb Velké Meziříčí i ceny za uložení odpadu dle Zákona o odpadech.

Vybírání místního poplatku za odpadové hospodářství a místního poplatku za psy bude probíhat jako obvykle – v lednu 2022. Dle obecně závazné vyhlášky musíte uhradit místní poplatky jako občané s trvalým pobytem do 31. ledna daného roku.

Vzhledem k současné situaci kvůli koronaviru, abychom zamezili velkému shromažďování obyvatel a omezili tak riziko nákazy, bude vybírání poplatků probíhat stejně jako v lednu 2021. Občané jsou rozděleni podle čísel popisných a pro jednotlivá čísla popisná jsou pak určeny termíny. Žádáme vás tedy, abyste přišli zaplatit místní poplatek na obecní úřad (vybírat se bude na malém sále kulturního domu kvůli zajištění rozestupů) v těchto termínech:

Čísla popisná

Termín

Časové rozmezí

1 – 40

čtvrtek 13. ledna

16:00 – 17:00

41 – 80

čtvrtek 13. ledna

17:00 – 18:00

81 – 110

čtvrtek 20. ledna

16:00 – 17:00

111 – 140

čtvrtek 20. ledna

17:00 – 18:00

141 - 173

čtvrtek 27. ledna

16:00 – 17:00

Lhotka

čtvrtek 27. ledna

17:00 – 18:00